Projekty
Sem vložte podnadpis

Nakládání s biologickým odpadem v obcích mikroregionu Kostelecko

Reg. č. projektu: CZ.1.02/4.1.00/13.20269

Název programu: Operační program životní prostředí

Realizace: 17. 06. 2013 - 31. 12. 2014

Rozpočet celkem: 9 628 999,- Kč

Příspěvek EU: 8 179 507,- Kč

Mikroregion Kostelecko v rámci projektu pořídil kompostovací nádoby do jednotlivých domácností mikroregionu.

Kompostováním dřevitého odpadu, jako prevence neekologického pálení, mikroregion podpořil pořízením vhodné mechanizace - mobilní štěpkovače. Tato zařízení jsou pořízena pro potřeby obcí účastnících se projektu i jejich občanů. Díky štěpkovačům je možné snížit objem dřevitého odpadu a vyrobit žádoucí frakce pro kompostování nebo mulčování.