Úřední deska
Sem vložte podnadpis

Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

Vyvěšeno: 17. 9. 2018

Sňato:


                         Veřejná zakázka na dodávky

"Nakládání s odpady v mikroregionu Kostelecko"

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vyvěšeno: 19. 9. 2019


Vyvěšeno: 29. 8. 2019

Sňato: 16. 9. 2019

Vyvěšeno: 29. 8. 2019

Sňato: 16. 9. 2019

Rozpočet na rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 10. 1. 2020

Sňato: 30. 6. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Sňato: 11. 12. 2019

Rozpočet  na rok 2019

Schválený rozpočet  na rok 2019

Vyvěšeno: 19. 12. 2018

Sňato: 30. 6. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno: 30. 11. 2018

Sňato: 17. 12. 2018

                         Rozpočtová opatření 2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

Vyvěšeno: 20.2.2020
Sňato: 30.6.2021

                           Rozpočtová opatření 2019

Rozpočtové opatření č.1/2019

Vyvěšeno: 11. 4. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Rozpočtové opatření č.2/2019

Vyvěšeno: 28. 6. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Rozpočtové opatření č.3/2019

Vyvěšeno: 13. 8. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Rozpočtové opatření č.4/2019

Vyvěšeno: 13. 9. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Rozpočtové opatření č.5/2019

Vyvěšeno: 11. 12. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Schválený Závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno: 1.6.2020

Sňato: 30.6.2021

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha

Výkaz FIN 2-12

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018 - 2021

Vyvěšeno: 14. 12. 2017
Sňato: