Úřední deska
Sem vložte podnadpis

                         Veřejná zakázka na dodávky

"Nakládání s odpady v mikroregionu Kostelecko"

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vyvěšeno: 19. 9. 2019


Vyvěšeno: 29. 8. 2019

Sňato: 16. 9. 2019

Vyvěšeno: 29. 8. 2019

Sňato: 16. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 9. 2019 v 9.00 hod.

Rozpočet  na rok 2019

Schválený rozpočet  na rok 2019

Vyvěšeno: 19. 12. 2018

Sňato: 30. 6. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno: 30. 11. 2018

Sňato: 17. 12. 2018

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

Vyvěšeno: 17. 9. 2018

Sňato:


                           Rozpočtová opatření 2019

Rozpočtové opatření č.1/2019

Vyvěšeno: 11. 4. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Rozpočtové opatření č.2/2019

Vyvěšeno: 28. 6. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Vyvěšeno: 16. 5. 2019

Sňato: 28. 6. 2019

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha

Výkaz FIN 2-12

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Zpráva o hospodaření

Schválený Závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno: 29. 6. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha

Výkaz FIN 2-12

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Zpráva o hospodaření

Rozpočtová opatření 2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

Vyvěšeno: 18. 6. 2018

Sňato: 27. 9. 2018

Rozpočtové opatření č.2/2018

Vyvěšeno: 27. 9. 2018

Sňato: 19. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018 - 2021

Vyvěšeno: 14. 12. 2017
Sňato: